Is het voor u zinvol met ons in zee te gaan?

Een terechte vraag

Alvorens die te beantwoorden hebben wij eerst een aantal vragen aan u:

 1. Heeft u scherp wat u nu gecontracteerd heeft?
 2. Weet u ook of u die dienstverlening nu ook daadwerkelijk geleverd krijgt?
 3. Heeft u scherp wanneer u iets moet doen, ten aanzien van de contracten, bijvoorbeeld:
   • Contract opzeggen/ verlengen;
   • Controleren of de volume korting wordt toegepast;
   • Controleren of de leverancier nog wel gecertificeerd is;
   • Het aanleveren van de gebruiksverwachtingen?
 4. Weet u of de gecontracteerde vraag nog wel aansluit bij uw actuele vraag?
 5. Weet u of het huidige aanbod nog steeds de meest optimale oplossing is?
 6. Weet u of uw klanten nog tevreden zijn met uw dienstverlening?
 7. Weet u of uw klanten bekend zijn met de aanpassingen in uw portfolio van dienstverlening?
 8. Maakt uw dienstverlening deel uit van een samengestelde dienst, en zo ja:
   • Is de dienstverlening kwalitatief goed op elkaar afgestemd, is er overlap (kosten) of gaps (risico’s)?
   • Is de looptijd van de contracten goed afgestemd?
 9. Bent in staat als hoofdaannemer uw diensten te combineren met die van collega aanbieders?
   • Kunt u de derde partij aansturen?
   • Heeft u passende stuurmaatregelen?

En, zat er een nee tussen uw antwoorden?

Lees dan verder want dan kan dat de moeite waard zijn.