Portfolio

Onze dienstverlening is zo ingericht dat wij voor u het contract management  “as a service” kunnen uitvoeren, uw organisatie kunnen voorzien van een flexibele schil om specifieke kennisgebieden aan te vullen, deze kennis over te dragen in de vorm van training of workshop of als mediator of klankbord bij vraagstukken over de samenwerking. Trainingen die wij samen met partners verzorgen zoals bijvoorbeeld samen met Service8 de  training introductie tot contractmanagement.

 

Contracten Administratie

Wij kunnen uw contracten administratie verzorgen. Dit kan op verschillende niveau’s.

Op het eerste niveau registeren wij welke contracten er zijn, welke partijen erbij betrokken zijn, wat de looptijd van de contracten is, wanneer u contracten al dan niet moet verlengen en dergelijk.

Op het tweede niveau registreren wij ook alle interactie die tussen de partijen plaats moet vinden en op welke wijze dit plaats moet vinden. Wij kunnen afhankelijk van de keuze van de opdrachtgever de de partijen informeren over de te nemen actie of deze namens de opdrachtgever uitvoeren of bewaken.

Op het derde niveau registreren wij het contract op het niveau van contractregels waarmee wij  in staat zijn commissies in de contracten beter te duiden en de dienstverlening te koppelen aan de dienstverlening van derden. (ketenregie)

 

Contractmanagement

Wij kunnen de contracten voor u bewaken mits deze adequaat zijn geadministreerd. Afhankelijk van onze informatie positie zijn wij beter in staat de kwaliteit van de samenwerking te bewaken en te bevorderen.

De toegevoegde waarde van contract management is bijvoorbeeld dat dat u niet verrast wordt door (stilzwijgende) contractverlengingen, u voldoende zicht heeft op de feitelijk gecontracteerde dienstverlening, voldoende inzicht heeft in de oorzaak van eventuele spanning tussen gebruikers en leveranciers en u niet met onverwachte kosten wordt geconfronteerd.

 

Regieorganisatie

Zoals de grens van contractadministratie naar contractmanagement vaag is loopt contractmanagement en regievoering in elkaar over. Regievoering gaat nog meer dan contractmanagement over het in control zijn en in control blijven.

 

Onze ervaring in de afgelopen twintig jaar hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een royale bibliotheek van wat wij eight-percenters noemen. Bouwstenen die met een kleine aanpassing een organisatie snel op weg helpen haar contractadministratie, -management of regieorganisaties een volgende stap te geven. Bouwstenen in de vorm van procesbeschrijvingen, werkinstructies, template, checklists, it toepassingen, risico analyses, service catalogi en model contracten.