Wat wij voor u kunnen doen

Risico reductie

 • Wij registeren en analyseren uw contracten, zowel die met uw klanten als met uw leveranciers. 
 • Wij identificeren de potentiële risico’s en helpen u deze proactief te benaderen.
 • Wij stellen daarvoor, met u, een specifiek risicoprofiel op, gegeven uw dienstverlening en branche waarin u diensten levert, en zorgen voor een tijdige signalering en risico mitigerende maatregelen.

Kosten optimalisatie

 • Met het registreren van de contracten leggen wij ook de dienstverlening vast in een product dienst catalogus, zodanig dat wij waardenketens in beeld kunnen brengen. Met het inzicht dat wij daaruit verkrijgen kunnen wij mismatches herkennen in volledigheid en kwaliteitsniveaus. 
 • Ook kunnen wij de vraag en aanbod toetsen aan de actuele stand van zaken waarmee wij voorstellen tot optimalisatie kunnen aanleveren.
 • Met ons informatiesysteem kunnen wij contracten en offertes samenstellen waardoor wij de snelheid van offreren en contracteren sterk terug kunnen dringen en de kwaliteit en zorgvuldigheid van de documenten en het proces kunnen verhogen.

Waarde creatie

 • Met het inzicht in de contractportfolio en de product diensten van klanten en leveranciers kunnen wij ook kansen zichtbaar maken door aanpassingen in de actuele sourcingstrategie.

Dus, het is zinvol met ons in zee te gaan als:

 • U uw contractuele risico’s wil verminderen.

Risico reductie

 • U de kosten van totale portfolio wil optimaliseren.
  Dat wil zeggen: waar mogelijk kosten verlagen of anders meer waarde overhouden door iets extra te betalen en significant meer te verdienen.
 • U relaties langer in stand wil houden met klanten en leveranciers, door eerder knelpunten te herkennen en deze weg te nemen.

Kosten optimalisatie

 • U meer waarde wil creëren door het versterken van uw inzicht in de potentie van leveranciers en klanten. 

Waarde creatie

Meer weten? Lees dan verder.